Lưu ý quan trọng trong Landing Builder

1. Không thể thêm chi tiết trong các elements đã được thiết kế sẵn

Với một số elements đã được thiết kế sẵn, bạn không thể thêm chi tiết vào (ví dụ không được thêm một dòng vào các kĩ năng ở element Text and Title.

Thay vào đó bạn có thể sử dụng chức năng Clone (chọn Detail, click vào chi tiết, chọn Clone ở bảng chỉnh sửa bên trái) để tạo thêm chi tiết.

2. Mẹo nhỏ khôi phục lại chi tiết đã xóa

Trong quá trình chỉnh sửa Landing Builder, bạn lỡ xóa một chi tiết nhưng không biết cách khôi phục, đây là mẹo nhỏ cho bạn. Ví dụ cụ thể:

Bước 1: chọn Detail trên thanh menu công cụ chỉnh sửa, chọn chi tiết để xóa.

Bước 2: chọn Remove trên bảng chỉnh sửa bên trái và xóa chi tiết.

Bước 3: chọn Blocks trên thanh menu công cụ chỉnh sửa, rê chuột đến block và chọn reset để khôi phục lại.

Bước 4: chọn Reset Block trong hộp thoại để khôi phục lại như ban đầu.