Support

Cảm ơn bạn đã mua và sử dụng dịch vụ tại Graphic.com.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi vượt quá phạm vi của bảng hướng dẫn trên, vui lòng gửi thông tin hỗ trợ đến email:

contact@graphic.com.vn

Hoặc nhắn tin đến Fanpage:

https://www.facebook.com/GraphicVietNam/

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của bạn. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào hoặc có đề xuất cải tiến, vui lòng liên hệ.

Chân thành cảm ơn!

Team phát triển.